Празнуващите на 25 ноември

Днес повод да обиколят дискотеките имат: Шаби Алонсо, Аарън Мокоена, Микаел Свенсон, Руслан Пименов, Клинт Матис и Касио Варгас Барбоса.
Да им е честито :-).

Xabi Alonso
  Дата на раждане: 25.11.1981 г.
  CM 01/02 Профил:
[Profile], [Transfer], [History]
  CM 4 Профил:
[Profile], [Information], [History]
  FM Профил:
[Profile], [Personal], [Positions], [Transfer], [History]
  Статия в Wikipedia: [ТУК]
 
Aaron Mokoena
  Дата на раждане: 25.11.1980 г.
  CM 01/02 Профил:
[Profile], [Transfer], [History]
  CM 4 Профил:
[Profile], [Information], [History]
  FM Профил:
[Profile], [Personal], [Positions], [Transfer], [History]
  Статия в Wikipedia: [ТУК]
 
Michael Svensson
  Дата на раждане: 25.11.1975 г.
  CM 01/02 Профил:
[Profile], [Transfer], [History]
  CM 4 Профил:
[Profile], [Information], [History]
  FM Профил:
[Profile], [Personal], [Positions], [Transfer], [History]
  Статия в Wikipedia: [ТУК]
 
Ruslan Pimenov
  Дата на раждане: 25.11.1981 г.
  CM 01/02 Профил:
[Profile], [Transfer], [History]
  CM 4 Профил:
[Profile], [Information], [History]
  FM Профил:
[Profile], [Personal], [Positions], [Transfer], [History]
  Статия в Wikipedia: [ТУК]
 
Clint Mathis
  Дата на раждане: 25.11.1976 г.
  CM 01/02 Профил:
[Profile], [Transfer], [History]
  CM 4 Профил:
[Profile], [Information], [History]
  FM Профил:
[Profile], [Personal], [Positions], [Transfer], [History]
  Статия в Wikipedia: [ТУК]
 
Cassio Vargas Barbosa
  Дата на раждане: 25.11.1983 г.
  CM 01/02 Профил:
[Profile], [Transfer], [History]
  CM 4 Профил:
[Profile], [Information], [History]
  FM Профил:
[Profile], [Personal], [Positions], [Transfer], [History]
  Статия в Wikipedia: [ТУК]
 

Leave a Reply